Σύμφωνα με την 134973/Ζ1/01.11.2022 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση στο ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

  1. i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)
  2. ii) με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

   iii) σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

         1. iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

Στην  ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ, έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2022-2023, καλούνται από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2022 όπως α) καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr και β) καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

τκ 54124 Θεσσαλονίκη

 


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετεγγραφής / μετακίνησης φοιτητών θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθημερινά (εκτός ΣΚ) κατά τις ώρες 10:00 – 12:00.


 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Θεσσαλονίκη 11-11-2022