ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 40406/21-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΞ546ΜΤΛΗ-ΕΣΒ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 16.00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ .

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν οριστικά (οριστική υποβολή) το αργότερο έως 16-12-2022 και ώρα 16.00.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κωδικούς taxisnet του/της Υποψήφιου/ας.

Την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να την αιτούνται μέσω της πλατφόρμας  https://students.auth.gr/   με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

22/11/2022