Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, που αφορούν σε

– πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων της Ελλάδας
– ηλικίας έως 36 ετών,
– εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (υποβολή αιτήσεων 20/2 με 20/3) και ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ (υποβολή αιτήσεων 27/3 με 20/4).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος