Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόσκληση του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) για υποβολή προτάσεων έκδοσης ερευνητικού και συγγραφικού έργου, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με επιμέλεια και δαπάνες του Ιδρύματος, στις θεματικές κατηγορίες:
1. Πολιτιστική Διαχείριση και Μουσειολογία
2. Θέματα Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας (αγροτική ανάπτυξη, βιομηχανία, επιχειρήσεις)
3. Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/-ες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, έχει παραταθεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος