Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη  εντεταλμένου διδάσκοντα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Θεσσαλονίκη, 15-12-2022