ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 09:00

στις αίθουσες 557-558, 559-560, 561-562, 553-554 και 555 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος