Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 για το μάθημα της ελληνικής ως ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία