Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν,

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

  

  ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Δηλώσεις Μαθημάτων – Διευκρινίσεις.2

Καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή από τη θυρίδα.

Στη δήλωση μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνονται μαθήματα μόνο εαρινών εξαμήνων.

Ο φοιτητής μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει να διατηρεί ως αποδεικτικό, ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο αρχείο της δήλωσής του.

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του όσες φορές επιθυμεί.