Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των μαθημάτων γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών σας, και οι ώρες συνεργασίας των

διδασκόντων έχουν αναρτηθεί σε σχετική μας ιστοσελίδα. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα και το πρόγραμμα των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

τηλ.: 2310 995165

www.lance.auth.gr