Αναζητούμε συνεργάτη για πλήρη απασχόληση στο τμήμα Η/Υ-Μηχανοργάνωσης της εταιρείας ως administrator πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και για την υποστήριξη χρηστών της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι των τμημάτων / σχολών:
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 Πληροφορικής
 Επιστήμης Υπολογιστών
Απαιτείται:
1. Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux (Ubuntu, Debian) και Windows
2. Καλή γνώση δικτύων υπολογιστών
3. Γνώση του βασικού hardware των υπολογιστών
4. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι προαιρετικά παρακαλούνται να επισυνάψουν μαζί με το βιογραφικό τους, τίτλους σπουδών, συστατικές επιστολές σε περίπτωση που διαθέτουν, πιστοποιήσεις στη γλώσσα των Αγγλικών σε περίπτωση που διαθέτουν και πιστοποιήσεις στο αντικείμενο των υπολογιστών / δικτύων / προγραμματισμού σε περίπτωση που διαθέτουν. Αναζητούμε συνεργάτες με δημιουργικό πνεύμα και όρεξη να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να υποστηρίξουν τεχνικά του χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων της εταιρείας μας, καθώς επίσης και να επενδύσουν στη εκμάθηση και χρήση open source εφαρμογών προκειμένου να συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και καθηκόντων του τμήματος Η/Υ – Μηχανοργάνωσης της εταιρείας και γενικότερα στην εξέλιξη της υποδομής της.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: humanres@eteth.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Αβραάμ – τηλ: 6973325692
Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε.
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 57001 Θέρμη
τηλ: 2310475914