ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην Ορκωμοσία της 12ης Ιουλίου 2023, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Κατάθεση αίτησης ορκωμοσίας μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr).

Επισημαίνεται ότι αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας, ακόμη κι αν πρόκειται να εξεταστείτε σε μαθήματα ή στη διπλωματική σας εργασία το επόμενο διάστημα. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

*Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί είτε χειρόγραφα είτε ψηφιακά.

Προθεσμία: Πέμπτη 1 έως Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023


2) Κατάθεση δικαιολογητικών μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Προθεσμία: Παρασκευή 16 Ιουνίου έως Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη απ’ τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και απ’ τον/την φοιτητή/-τρια περί μη οφειλής βιβλίων (email Βιβλιοθήκης library@ece.auth.gr)
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη απ’ τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής και απ’ τον φοιτητή περί μη οφειλής βιβλίων, υλικών κ.λπ. (Κάτω απ’ την υπογραφή να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα)
  • Παράδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς της*
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής απ’ τις Φοιτητικές Εστίες (εάν διαμένατε εκεί)
  • Σε περίπτωση που έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα απ’ αυτά που προβλέπει ο Οδηγός Σπουδών, σχετική υπεύθυνη δήλωση.

*Σε περίπτωση που η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει λήξει (ν+2 χρόνια), αρκεί η αποστολή μιας φωτογραφίας της.


3) Ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας μέσω του https://students.auth.gr/ (Οδηγίες: https://it.auth.gr/manuals/aitisi-orkomosias/)  

Προθεσμία: Παρασκευή 16 Ιουνίου έως Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στο https://students.auth.gr/ θα γίνουν αφού περαστούν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας στην πλατφόρμα. 

Τα δικαιολογητικά δεν θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα αποσταλούν μόνο με email στη Γραμματεία.


 

Η παρουσίαση και κατάθεση των πρακτικών της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυστηρά μέχρι Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να ορκιστείτε, ενώ έχετε κάνει αίτηση ορκωμοσίας, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

12/05/2023