Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου “Επεξεργασίας Πληροφοριών και Υπολογισμών” του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τριετή θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος