Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-24 για το

ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας

https://medmode.aegean.gr/el

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου  https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 23:59

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ-ΜΕΔΜΟΔΕ ακαδ. έτους 2023-2024

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος