Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τριετή θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος