Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση με τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις διευκρινίσεις.

Δηλώσεις Μαθημάτων – Διευκρινίσεις.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Από Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023

   

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

25/09/2023

 

Καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή από τη θυρίδα.

Στη δήλωση μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνονται μαθήματα μόνο χειμερινών εξαμήνων.

Ο φοιτητής μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει να διατηρεί ως αποδεικτικό, ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο αρχείο της δήλωσής του.

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του όσες φορές επιθυμεί.