Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.153/105159/Α5/22.9.2023.

Επισημαίνετε ότι:
– για την εν θέματι ειδική κατηγορία δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

– σύμφωνα με την ανωτέρω Φ.153/105159/Α5/22.9.2023, στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2021-22, που τυχόν δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα σας κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος