Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις που προκηρύχθηκαν για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στα επιστημονικά πεδία:

  1. Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
  2. Μηχανική Δεδομένων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος