Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Θεσσαλονίκη 23/1/2024