Ανακοίνωση  πρόσκλησης χορήγησης – κατόπιν γραπτού διαγωνισμού – πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρ. Βράκα.

Πρόσκληση

Θεσσαλονίκη 01/02/2024