Από το 2003 και κάθε χρόνο, η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (http://issel.ee.auth.gr) του εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (http://ipl.ee.auth.gr) συμμετέχει σε μια σειρά διαγωνισμών που διοργανώνονται από το Association of Trading Agent Research (http://tradingagents.eecs.umich.edu/), και οι οποίοι έχουν ως στόχο την υλοποίηση ευφυών πρακτόρων λογισμικού και τη συμμετοχή τους σε διάφορες αγορές ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε ποικίλα πεδία εφαρμογής.

Ο όρος «πράκτορας λογισμικού» (software agent) χρησιμοποιείται για μία αυτόνομη, «ευφυή» συνήθως, υπολογιστική οντότητα, η οποία συμμετέχει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, υποκαθιστώντας το χρήστη, δρώντας ανάλογα με τις επιθυμίες του. Η «ευφυΐα» του πράκτορα μπορεί να προέρχεται από ένα απλό σύνολο κανόνων που εκτελούνται ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή του ή από πολύπλοκες μεθόδους βελτιστοποίησης, που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το προσδοκώμενο κέρδος με βάση τους στόχους που έχει θέσει ο χρήστης. Ένας πράκτορας λογισμικού έχει τη δυνατότητα να αποκτά εμπειρία από το περιβάλλον του και να βελτιώνει δυναμικά τις αποφάσεις που λαμβάνει σε σχέση με το πρόβλημα που καλείται να λύσει.

Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς η ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού έχει αναπτύξει διάφορες εκδόσεις του πράκτορα MerTACor (http://issel.ee.auth.gr/software-algorithms/mertacor/), οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στους διαγωνισμούς του Association of Trading Agent Research και έχουν διακριθεί επανειλημμένα. Οι διαγωνισμοί στους οποίους έχει συμμετάσχει ο MerTACor είναι:

 • Διαγωνισμός συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα δημοπρασιών σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (Power TAC: http://www.powertac.org/).
 • Διαγωνισμός συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα δημοπρασιών διαδικτυακής διαφήμισης (TAC – Ad Auctions: http://aa.tradingagents.org/).
 • Διαγωνισμός συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (TAC – SCM: http://tac.sics.se/page.php?id=13).
 • Διαγωνισμός συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα σχεδίασης χρηματιστηριακών αγορών (TAC – CAT: http://jcat.sourceforge.net/).
 • Διαγωνισμός συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα διαχείρισης ταξιδιωτικών πακέτων (TAC – Travel: http://tac.sics.se/page.php?id=3).
 • (TAC – Ad Auctions: http://aa.tradingagents.org/).

Από τις διακρίσεις του MerTACor χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

 • 2012: 1ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα δημοπρασιών διαδικτυακής διαφήμισης (TAC – Ad Auctions).
 • 2011: 3ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα σχεδίασης χρηματιστηριακών αγορών (TAC – CAT).
 • 2011: 4η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα δημοπρασιών διαδικτυακής διαφήμισης (TAC – Ad Auctions).
 • 2011: 5η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (TAC – SCM).
 • 2010: 1ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα σχεδίασης χρηματιστηριακών αγορών (TAC – CAT).
 • 2010: 3ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα δημοπρασιών διαδικτυακής διαφήμισης (TAC – Ad Auctions).
 • Η ομάδα Mertacor προσεκλήθη και τιμήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στη Βουλή τον Ιούλιο του 2010.
 • 2005: 1ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα διαχείρισης ταξιδιωτικών πακέτων (TAC – Travel).
 • 2005: 3η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό συναλλαγών με πράκτορες λογισμικού σε προβλήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (TAC – SCM).

Ενδεικτικό βίντεο λειτουργίας του πράκτορα MerTACor για προβλήματα δημοπρασιών διαδικτυακής διαφήμισης μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=vs7upIuC1bQ&list=UUVI7r66Eo4GO6HcM_Xx37eQ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mertacor@olympus.ee.auth.gr

mertacor_fig_1

Φωτογραφία 1: Από τη βράβευση στο διαγωνισμό TAC-Ad Auctions 2012. Στη φωτογραφία, από αριστερά οι κ. Περικλής Μήτκας (Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ και Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Λάμπρος Σταυρογιάννης (Απόφοιτος του ΤΗΜΜΥ) και Ανδρέας Συμεωνίδης (Επίκουρος Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ).

mertacor_fig_2

Φωτογραφία 2: Στη φωτογραφία, διακρίνεται ο πυρήνας της ομάδας MerTACor. Από αριστερά οι κ. Κώστας Βαβλιάκης (Διδάκτορας του ΤΗΜΜΥ), Περικλής Μήτκας (Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ και Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Ανδρέας Συμεωνίδης (Επίκουρος Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ), και Κυριάκος Χατζηδημητρίου (Διδάκτορας του ΤΗΜΜΥ).

mertacor_fig_3

Φωτογραφία 3: Ο πράκτορας MerTACor SCM σε «λειτουργία»

mertacor_fig_4

Φωτογραφία 4: Το περιβάλλον του διαγωνισμού TAC-CAT (από τον τελικό του 2010).