Ανακοινώνονται προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ σε πανεπιστημιακά ιδρύματα

Προκήρυξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προκήρυξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ