Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος