Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα εξετάσεων για τις ξένες γλώσσες στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος