Ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματός μας κ. Καλογιάννης Γρηγόριος, παρουσίασε την εργασία με τίτλο “A NON-INVASIVE BRAIN MACHINE INTERFACE
FOR CONTROLLING MOTOR REHABILITATION DEVICES” στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις
9-10 Μαΐου 2019 στην Αθήνα και βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) ως ο συγγραφέας με την καλύτερη
αναρτημένη ανακοίνωση. Η ΕΛΕΒΙΤ θα καλύψει τα έξοδα του συγγραφέα για να παρακολουθήσει οποιοδήποτε διεθνές συνέδριο διοργάνωσης
IFBME ή EAMBES επιθυμεί εντός του 2019 ή 2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος