Εταιρία με Βιομηχανική δραστηριότητα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης  στο Τεχνικό της τμήμα καθώς και για την Διεύθυνση εκτέλεσης Τεχνικών Projects.

 Απαραίτητα προσόντα  Υποψηφίου :

 • Κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  Α.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρολογικού σχεδίου και Προγραμματισμού αυτοματισμών
 • Γνώση PLC
 • 3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών  MS Office.
 • Γνώση σχεδιασμού σε περιβάλλον CAD  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση .
 • Ισχυρές προοπτικές  εξέλιξης.
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους :

Email :  cirriculresources@gmail.com

Από τη Γραμματεία του Τμήματος