Η εταιρία DataScouting επιθυμεί να προσλάβει  άτομο για θέση java developer.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν  τον σύνδεσμο:

 https://datascouting.workable.com/j/8339BF5F65

Από τη Γραμματεία του Τμήματος