Ανακοίνωση προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος