Γίνετε καινοτόμοι και δημιουργικοί. Παρουσιάστε την ιδέα σας και βρείτε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε:

Kickstarter

Indiegogo

Crowdfunder

Rockethub