Ο υποψήφιος διδάκτορας Ευάγγελος Σπύρου έγινε δεκτός με υποτροφία για 6 μήνες,

από Δεκέμβριο 2017 έως Μάϊο 2018, στο πανεπιστήμιο Keio University της Ιαπωνίας στα πλαίσια

του προγράμματος “Technologies for information and Communication Europe – East Asia  Mobilities”,

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος