Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018.