Πρόσκληση εκδήλωσης του συλλόγου αποφοίτων του Α.Π.Θ.  στις 15 Ιουνίου 2016(www.auth.gr/news/events/20466)

Πρόσκληση εκδήλωσης του συλλόγου αποφοίτων του Α.Π.Θ. στις 16 Ιουνίου 2016 (www.auth.gr/news/events/20494)

Από την Γραμματεία του Τμήματος