Τίτλος θέσης:

Senior C/C++ Developer

Προσόντα Υποψηφίου:

  • Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε C/C++ (σε Visual Studio)
  • Client/Server architecture
  • Relational Databases & SQL
  • Ανεπτυγμένη ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Πρόσθετα Προσόντα:

  • Oracle Database
  • PL/SQL
  • PowerBuilder
  • Μεταπτυχιακό ή κάτοχος Τίτλου Διδακτορικών Σπουδών

Επειδή υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προτιμηθούν άτομα που διανύουν έως και το 40o  έτος της ηλικίας τους.

Αποστολή βιογραφικών: career@or-co.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.or-co.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος