Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων “Ηλεκτρονικής” και “Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων” του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος