Ανακοίνωση αρχείου με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας Σεπτέμβριος 2021. Η ανακοίνωση έχει ήδη “ανέβει” στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα e-learning.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος