Δίνονται τρεις (3) υποτροφίες (μία ανά κατεύθυνση) ανά εξάμηνο και μόνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα που πραγματοποιούνται διδασκαλίες μαθημάτων.

Οι πρώτες τρεις (3) υποτροφίες θα δοθούν με το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου και θα αφορούν τους φοιτητές που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά κατεύθυνση, για το πρώτο εξάμηνο. Ενώ οι επόμενες τρεις (3) υποτροφίες θα δοθούν με το πέρας της εξεταστικής του Φεβρουαρίου και θα αφορούν τους φοιτητές που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά κατεύθυνση, για το δεύτερο εξάμηνο.

Από την Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ.