Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή  3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακό μάθημα, στα πλαίσια του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων και εξόρυξη γνώσης», στη  νησίδα  Βεργίνα (Κτήριο Ε της Πολυτεχνικής) που βρίσκεται πίσω από το Κτήριο Δ.

Από την Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ