Ανακοινώνονται συνημμένα προκηρύξεις θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος