Ανακοινώνονται 4 προσκλήσεις ενδιαφέροντος για πρόσληψη 5 πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος