Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 3 διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στη Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος