Ανακοινώνεται προκήρυξη πλήρωσης 4 θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος