Ανακοινώνεται προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου ή του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδίαση υλικού υπολογιστικών συστημάτων”.

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός για αναπληρωτή Καθηγητή 00001777037 και κωδικός για επίκουρο Καθηγητή 00001777421) είναι 25/01/2017.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος