Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος