Δημοσίευση προκηρύξεων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (γν. αντικ. Τεχνολογίες Μικροκυμάτων και Πληροφορικής για ανάπτυξη συστημάτων απεικόνισης και επεξεργασίας των αντίστοιχων δεδομένων)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (γν. αντικειμ. Φυσική Αγωγή)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (γν. αντ. Μηχανική των υλικών με έμφαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά)

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος