Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 2)Χημικών Μηχανικών, 3)Ιατρικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος