Ανακοινώνονται οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος