Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1)Επιστήμης των Υλικών, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3)Ιατρικής, 4) Θεατρικών Σπουδών και 5) Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος