Περίληψη  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος