Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

e-mail:  patriant(at)eng.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310-994379

Λάζαρος Σιμιτσής

e-mail: simitsis(at)eng.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310-996310