Οδηγίες για διαχείριση κρούσματος COVID-19 στο ΤΗΜΜΥ

Τοπικός Υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών:

Καθηγητής Δημουλιάς Χάρης
Tηλ.: +30 2310 995960
email: chdimoul(at)auth.gr

 


 

CovidUpd_30_10

 

Ανακοίνωση κρούσματος στο ΤΗΜΜΥ 27/10/2020