Οδηγίες για διαχείριση κρούσματος COVID-19 στο ΤΗΜΜΥ

Τοπικός Υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών:

Αν. Καθηγητής Παυλίδης Βασίλειος

Tηλ.: +30 2310 996233
email : vpavlid(at)ece.auth.gr