Στα πλαίσια της λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), που οδηγούν αποκλειστικά σε Διδακτορικό Δίπλωμα, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του ΤΗΜΜΥ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. “Απειρέσιος”.

Στοιχεία επικοινωνίας: apeiresios.ee@gmail.com